ყველა განცხადება არის აქ 😊  
 ჰიპერმარკეტი ↓  

ზოგადი ინფორმაცია

 • საიტის დანიშნულებაა განცხადებების განთავსება და მომხმარებელთათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა.
 • განცხადებების ნახვა შეუძლია ყველას, ხოლო განთავსება მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს. რეგისტრაცია შესაძლებელია ემაილით და პაროლით, ასევე ფეისბუქის და გუგლის ექაუნტის მეშვეობით.
 • მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს განცხადება, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
 • საიტზე განცხადებების განთავსება ხდება 1 თვით, განახლების შემთხვევაში კი ეს 1 თვე აითვლება განახლების ბოლო თარიღიდან.
 • საიტზე შესაძლებელია განცხადებებისთვის ფასიანი სტატუსის მინიჭება, რომელიც განსაზღვრულია 2-დან 5 ვარსკვლავამდე საფეხურით, სტატუსის მინიჭების ფასს განსაზღვრავს საიტის ადმინისტრაცია.
 • საიტზე რეკლამის განთავსებისთვის უნდა დაგვიკავშირდეთ საიტის მეილზე hipermarket@yahoo.com ან მოგვწეროთ საიტის ფეისბუქის გვერდზე
 • საიტზე ჩარიცხული თანხების მაქსიმალური ოდენობა განსაზღვრულია და ადგენს ადმინისტრაცია.
 • საიტზე ჩარიცხული თანხები უნდა იქნას გამოყენებული საიტზევე და მათი დაბრუნება არ ხდება იმ შემთხვევის გარდა, როცა ადგილი აქვს ფინანსებთან დაკავშირებულ საიტის ტექნიკურ ხარვეზებს.

საიტის გამოყენების პირობები და წესები.

 • საიტი არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, ნებისმიერ განცხადებაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ განცხადების ავტორი.
 • საიტი არ არის მომხმარებლებს შორის შეთანხმების თანამონაწილე, საიტი მხოლოდ ეხმარება მყიდველს და გამყიდველს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.
 • განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს განცხადებაში მითითებული ქონების, ნივთისა თუ მომსახურების რეალიზაციის უფლება.
 • განცხადება არ უნდა იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი, ასევე არ უნდა არღვევდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.
 • საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს წაშალოს ნებისმიერი განცხადება ან დაბლოკოს მისი ავტორი, თუ ჩათვლის რომ ის არ შეესაბამება საიტის მოთხოვნილებებს
 • საიტს აქვს უფლება IP მისამართით დაბლოკოს ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც არღვევს საიტის წესებსა თუ ეთიკის ნორმებს.
 • საიტი არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე.
 • საიტი არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივ და შეუფერხებელ მუშაობაზე.
 • განცხადებები არ უნდა იყოს ზედმეტად აჭრელებული ფერებში, ასევე არ უნდა იყოს გაუგებრად და უზუსტოდ აღწერილი.
 • თუ მომხმარებელს აქვს რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიებს უშუალოდ იმ მომხმარებელთან, რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზიები.
 • რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.
 • თუ მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ბოლო ჩარიცხვიდან 1 წლის განმავლობაში არ მოხდა მომხმარებლის მიერ ჩარიცხული თანხის გამოყენება, ბალანსი ნულდება.
 • საიტზე თანხის ჩარიცხვა ხდება ვიზა და მასტერ-ქარდის ბარათით. ჩარიცხული თანხა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ განცხადებებისათვის ფასიანი სტატუსის შეძენაში და საიტზე სარეკლამო ბანერის განთავსებაში. საიტზე ჩარიცხულ თანხას საიტი არ ანაღდებს. ფინანსებთან დაკავშირებული პრობლემებისას წერილობით უნდა მიმართოთ საიტის ადმინისტრაციას.

რეკლამა და განცხადებების განახლება

 • საიტზე ნებისმიერს შეუძლია განათავსოს რეკლამა, თუ ის არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და ეთიკურ ნორმებს. რეკლამის შინაარსი უნდა იყოს სწორედ და გასაგებად გადმოცემული
 • ყოველი რეკლამა განიხილება ადმინისტრაციის მიერ და მხოლოდ თანხმობის შემთხვევაში ხდება მისი განთავსება.
 • განცხადების განახლება შეუძლია ყველას, ვისაც ბალანსზე ექნება 1 ლარი მაინც. განახლებული განცხადება ყოველდღე ახლიდან განთავსდება საიტზე მითითებული პერიოდის განმავლობაში.
 • განცხადების უფასო განახლება შეუძლია ყველას, ვისაც ბალანსზე ექნება 1 ლარი მაინც, უფასო განახლება შესაძლებელია ნებისმიერი რაოდენობით.
 • საიტის სხვადასხვა განყოფილებაში მოქმედებს რეკლამებისა და განახლებების განსხვავებული ტარიფები, ეს ტარიფები შეიძლება შეიცვალოს ყოველდღიურად.
 • გაითვალისწინეთ, რომ მომხმარებლის ბალანსზე არსებული თანხის განაღდებას საიტი არ ახდენს. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ტექნიკურ და პროგრამულ შეფერხებებზე გარანტიას საიტი არ იძლევა და ადმინისტრაცია მხოლოდ შესაძლებლობების ფარგლებში ეცდება აღმოფხვრას ყოველგვარი სისტემური თუ პროგრამული ხარვეზები.
 • Your Rights: You have the following rights regarding personal data collected and processed by us. Information regarding your data processing: You have the right to obtain from us all the requisite information regarding our data processing activities that concern you (Articles 13 and 14 GDPR). Access to personal data: You have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and certain related information (Article 15 GDPR). Rectification or erasure of personal data: You have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you without undue delay, and to complete any incomplete personal data (Article 16 GDPR). You may also have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you without undue delay, when certain legal conditions apply (Article 17 GDPR). Restriction on processing of personal data: You may have the right to obtain from us the restriction of processing of personal data, when certain legal conditions apply (Article 18 GDPR). Object to processing of personal data: You may have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you, when certain legal conditions apply (Article 21 GDPR). Data portability of personal data: You may have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, and have the right to transmit those data to another controller without our hindrance, when certain conditions apply (Article 20 GDPR). Not to be subject to automated decision-making: You may have the right not to be subject to automated decision-making (including profiling) based on the processing of your personal data, insofar as this produces legal or similar effects on you, when certain conditions apply (Article 22 GDPR). If you intend to exercise such rights, please refer to the contact section. If you are not satisfied with the way in which we have proceeded with any request, or if you have any complaint regarding the way in which we process your personal data, you may lodge a complaint with a Data Protection Supervisory Authority.
 • Deletion of tha data
  If a user wants to delete personal data, one can leave a message at a chat, and our operator will delete user’s data from the system, in 30 days period. 
 • Privacy Policy

 • This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their "Personally identifiable information" (PII) is being used online. PII, as used in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.
 • What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?
 • When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address, phone number or other details to help you with your experience.
 • When do we collect information?
 • We collect information from you when you register on our site, place an order, subscribe to a newsletter, fill out a form, Open a Support Ticket or enter information on our site.
 • Provide us with feedback on our products or services
 • How do we use your information?
 • We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:
 • To personalize user's experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.
 • To improve our website in order to better serve you.
 • To allow us to better service you in responding to your customer service requests.
 • To quickly process your transactions.
 • To send periodic emails regarding your order or other products and services.
 • To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)
 • How do we protect visitor information?
 • We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.
 • We only provide articles and information. We never ask for personal or private information like email addresses or credit card numbers.
 • We do not use Malware Scanning.
 • Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.
 • We implement a variety of security measures when a user enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.
 • All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.
 • Do we use "cookies"?
 • Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.
 • We use cookies to:
 • Understand and save user's preferences for future visits.
 • Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf.
 • You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser (like Internet Explorer) settings. Each browser is a little different, so look at your browser's Help menu to learn the correct way to modify your cookies.
 • If you disable cookies off, some features will be disabled It won't affect the user's experience that make your site experience more efficient and some of our services will not function properly.
 • However, you can still place orders .
 • Third-party disclosure
 • We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information unless we provide users with advance notice. This does not include website hosting partners and other parties who assist us in operating our website, conducting our business, or serving our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when it's release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others' rights, property, or safety.
 • However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.
 • CAN SPAM Act
 • The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.
 • We collect your email address in order to:
 • Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions.
 • Process orders and to send information and updates pertaining to orders.
 • We may also send you additional information related to your product and/or service.
 • Market to our mailing list or continue to send emails to our clients after the original transaction has occurred.
 • To be in accordance with CANSPAM we agree to the following:
 • NOT use false or misleading subjects or email addresses.
 • Identify the message as an advertisement in some reasonable way.
 • Include the physical address of our business or site headquarters.
 • Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.
 • Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.
 • Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.
 • If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at
 • Follow the instructions at the bottom of each email.
 • and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Retention and deletion of data
Data storage

We only store your personal data for the period necessary to provide you with the hipermarket.ge Service, as well as for legitimate and important business purposes, such as:

ensuring the operation of the hipermarket.ge website;
making business decisions about new features and offerings based on data;
compliance with legal obligations;
dispute resolution.
Deleting data

You can close your account or request that it be closed. In this case, we will delete or anonymize your personal data so that it is impossible to identify you from it, unless we are obliged or we need to keep certain personal data on a legal basis.

Here are some examples of situations in which the law allows us or obliges us to retain certain personal data:

if you have an unresolved problem with your account, such as an unpaid amount or an unresolved claim or dispute;
in connection with our legal, tax, auditing and accounting obligations;
for our legitimate business interests, such as fraud prevention or security.

 •  

  Contacting Us:
  If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.
  hipermarket.ge
  Tsereteli street
  Tbilisi,
  Georgia
  hipermarket@yahoo.com
  +995 598944448