ყველა განცხადება არის აქ 😊  
 ჰიპერმარკეტი ↓  
საიტზე დადებული ახალი განცხადებები გაზიარდება უფასოდ ფეისბუქზე. laugh ყურადღება: ფეისბუქით საიტზე შესვლა და თანხის ჩარიცხვა დროებით არ მუშაობს! საიტის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი:   Hipermarket.ge   ჩვენთან ვადაგასული განცხადებების განახლება არის უფასო  heart შეგიძლიათ დადოთ ნებისმიერი რაოდენობის განცხადება უფასოდ yes აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი განცხადების დადება რაც კი არსებობს surprise გააზიარეთ თქვენი განცხადებები ჩვენს ფეისბუქის ჯგუფებში უფასოდ yes თუ გაქვთ ონლაინ-მაღაზია, მოგვწერეთ და თქვენს განცხადებებს ჩვენ გადმოვიტანთ heart
reklama
50
30 აპრილი
განქორწინება, განქორწინება დისტანციურად,
განქორწინება, განქორწინება დისტანციურად, თუ ორ ზრდასრულს ადამიანს არ სურს ერთად ცხოვრება.ერთ-ერთი მათგანი უარს აცხადებს განქორწინებაზე ან სხვაგვარად ეშლება ხელიუმჯობესია ოფიციალურად განქორწიენება.განქორწინება ასევე შესაძლებელია დისტანციურადსაჭიროების შემთხვევაში ალიმენტის დაკისრება ბებიასა და პაპაზე, ალიმენტის დაკისრება,ქონების გაყოფა და გამიჯვნა, საერთო უფლების გაუქმება, ქონებიდან მეტი წილის წამოღება ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით,ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა,საზღვარზე გადაყვანა, ბავშვის ნახვისა და წაყვანის დროის განსაზღვრა,მშობლის უფლების შეზღუდვა ან ჩამორთმევა,მშობლის დავალდებულება საზღვარგარეთ წაყვანის ნებართვის გაცემაზე,თქვენი დაცვა სასამართლოში და სხვა.  კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით 599 50 55 78 (viber,whatsApp) თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
თბილისი
იყიდება
იყიდება
50
30 აპრილი
ადვოკატის მომსახურება, ნებისმიერი სირთულის
იურიდიული მომსახურება, ნებისმიერი სირთულის საქმეზე იურიდიული დოკუმენტების შედგენა, → (სარჩელი,შესაგებელი,საჩივარი,განცხადება,ხელშეკრულება, ა.შ) საოჯახო დავები, განქორწინება, განქორწინებადისტანციურად, ალიმენტის დაკისრება ბებიასა და პაპაზე, ალიმენტის დაკისრება,ქონების გაყოფა და გამიჯვნა, საერთო უფლების გაუქმება, ქონებიდან მეტი წილის წამოღება ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით,ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა,საზღვარზე გადაყვანა, ბავშვის ნახვისა და წაყვანის დროის განსაზღვრა,მშობლის უფლების შეზღუდვა ან ჩამორთმევა,მშობლის დავალდებულება საზღვარგარეთ წაყვანის ნებართვის გაცემაზე,თქვენი დაცვა სასამართლოში და სხვა.  მემკვიდრეობა → სამკვიდრო ქონებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგება კანონისმიერი და ანდერძით მემკვიდრეებს შორის, → სავალდებულო წილის მოთხოვნასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგება, →ნოტარიუსთან განცხადების და სხვა დოკუმენტების წარდგენა, ქონების მემკვიდრეობით მიღება, სამკვიდრო მოწმობა, დარეგისტრირება,სამკვიდროს ქონების მიღება,წილი და სამემკვიდრეო დავებში დახმარება,  უძრავი ქონების სრული იურიდიული მომსახურება, საკუთრების იურისტი, მთელი საქართველოს მასშტაბით უძრავი ქონების დაკანონება, პრივატიზაცია → ბინისა და მიწის დაკანონება, მიწის და სახლის დაკანონება,მიწის გადაფორმება, მიწის გაფორმება, მიწის ლეგალიზება, მიტაცებულ/მითვისებული და თქვენს მფლობელობაში არსებული, მაგრამ დაუკანონებელი უძრავი ქონების: აგარაკი, ნაკვეთი,ავტოფარეხი,სარდაფი,სხვენი, სახურავი და სხვა, დაკანონება,ლეგალიზაცია,შესყიდვა,პრივატიზაცია და თქვენს სახელზე საკუთრების უფლებით გაფორმება, მიწის ნაკვეთის საზღვრებთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება, წარმომადგენლობა და საქმისწარმოება საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში, მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების განსაზღვრა. უძრავი ქონების რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში ჯავშნისა და ლოდინის გარეშე ურიგოდ 1 დღეში საჯარო რეესტრის  ეროვნული სააგენტოს მიერ უფლებამოსილების დელეგირების საფუძველზე რეგისტრაცია . → თქვენს სახელზე ქონების/ბიზნესის რეგისტრაცია მიწა,სახლი,მანქანა,ორგანიზაცია, გაფორმება,დარეგისტრირება, → უძრავი ქონების სამართლებრივი სტატუსის (მდგომარეობის) შემოწმება, → მიმდინარე ან განხორციელებული მშენებლობის სამართლებრივი შეფასება. → მშენებარე ობიექტისათვის დამახასიათებელი რისკების გამოთვლა. → უძრავი ქონების რეგისტრაციის პროცესში დახმარება, → მოსალოდნელი რისკების ანალიზი, → დოკუმენტების,ბრძანებების,დადგენილებების,გადაწყვეტილების,ნებართვების გამოთხოვა და სამართლებრივი რისკების შეფასება, → დოკუმენტების მოწესრიგება/მომზადება,ყიდვა-გაყიდვის, ჩუქების, წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებების შედგენა-რეგისტრაცია, ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულების შედგენა და რეგისტრაცია, სრული ნასყიდობა, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან,რომლითაც დაცული იქნება თქვენი ქონებრივი ინტერესები. → საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ბინაზე/ერთეულზე, → საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე, განშლა, → საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე, პირველადი განშლა, → ექსპლოატაციაში მიღება, → უფლების წინასწარი რეგისტრაცია, → ამონაწერის და საკადასტრო გეგმის მომზადება უძრავ ნივთზე, → აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების წარმოშობის, ცვლილების,შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, → მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია,პროექტის კორექტირება, → მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია, → იპოთეკის წარმოშობის,ცვლილების,შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე, → საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება, → საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ხაზობრივ ნაგებობაზე. მშენებლობის ნებართვა → სამშენებლო ნებართვების მოპოვება,სრული იურიდიულ მხარდაჭერა მშენებლობის ნებართვის ყველა ეტაპზე, არქიტექტურული დოკუმენტაციის შესწავლა. → ასევე დაგეხმარებით მოამზადოთ სათანდო დოკუმენტაცია  წარვადგინოთ მუნიციპალიტეტების არქიტექტურის სამსახურში, მთელი საქართველოს მაშტაბით. → მოგვმართეთ, თუ გსურთ მშენებლობის ნებართვის აღება და გჭირდებათ სამშენებლო რეგულაციებში დახმარება. სრული იურიდიული მომსახურება პროექტირება, შიდა და გარე დიზაინი. საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზები. უკანონო მფლობელობა → გამოსახლება სასამართლოს საშუალებით ხელშეკრულების შედგენა, სახელშეკრულებო დავები, საერთაშორისო დონეზე → მომსახურეობის,ჩუქების, ნასყიდობის,წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულების შედგენა/გაუქმება, სესხი, იპოთეკა, იჯარა, ქირავნობა,ლიზინგი და ა.შ → რისკების შეფასება და ყველა თანმდები შედეგის განმარტება, რეგისტრაციის პროცესში დახმარება, სანივთო და ვალდებულებითი დავები; მოლაპარაკების წარმართვა კონტრაჰენტებთან და მომხმარებლებთან, → დებიტორული დავალიანების ამოღების წარმოება; → ნებისმიერი იურიდიული დოკუმენტის შედგენა/მომზადება ქართულ და უცხოურ ენებზე; სერვისი იუსტიციის სახლი → პიროვნებასთან დაკავშირებული სერვისები → ბიზნესის რეგისტრაცია → ქონების რეგისტრაცია → სააღსრულებო სერვისები → საარქივო სერვისები სანოტარო მომსახურება ჯავშნის გარეშე → რწმუნებულების/მინდობილობის დამოწმება skype,WhatsApp, Viber –ის მეშვეობით15 წუთში. → ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება, დოკუმენტის ასლის დამოწმება, დოკუმენტის თარგმანის დამოწმება, დოკუმენტის თარგმანზე თარჯიმნის ხელმოწერის დამოწმება, სამკვიდროს მიღების/სამკვიდრო მოწმობის გაცემის შესახებ განცხადების დამოწმება, → სამკვიდრო მოწმობის გაცემა, სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის შესახებ განცხადების დამოწმება, სამკვიდროს მმართველის დანიშვნა, ანდერძის დამოწმება, გარიგებაზე ხელმოწერის დამოწმება, → გარიგებების (იპოთეკის, ნასყიდობის, გირავნობის, სესხის, ქირავნობის, იჯარის, ვალის აღიარების, ჩუქების, სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებები) დამოწმება → საქორწინო ხელშეკრულების დამოწმება, სააღსრულებო ფურცლის გაცემა, → სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის დამოწმება, სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების, ამხანაგობების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების დამფუძნებელ და მმართველ ორგანოთა კრების ოქმების დამოწმება, ფულის, ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტში მიღება, → პირის იგივეობის დადასტურება ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან, პირის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება→ სანოტარო არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის ან ამონაწერის გაცემა, სანოტარო მოქმედების შესრულებაზე უარის შესახებ დადგენილების გაცემა. საბუთების გასწორება → სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, დაბადების მოწმობაში, გარდაცვალების მოწმობაში, ქორწინების და განქორწინების, სხვადასხვა სახელ-გვარზე გაცემული საბუთების კუთვნილების, მემკვიდრეობის ფაქტობრივი ფლობით მიღების იურიდიული ფაქტის დადგენა  და სხვა. ბინადრობა და მოქალაქეობა → საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა, საქართველოს მოქალაქეობის მიღება, საქართველოს ბინადრობის მოწმობის მიღება, კომპანიის რეგისტრაცია და მისი შემდგომი მომსახურება, ანაბრისა და საბანკო ანგარიშის გახსნა და სხვა. დავები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ბანკებთან. → იპოთეკური სესხის, სამომხმარებლო სესხის, ონლაინ სესხების,ლიზინგის დავები,ვალის ამოღება და სხვა... ემიგრანტის წარმომადგენლობა → განმეორებითი მოწმობების (დაბადების, ქორწინების,განქორწინების) მიღება; → სახელის/გვარის შეცვლა; → მამობის დადგენის მოწმობის მიღება; → სამოქალაქო აქტის მონაცემების შესწორება; → უძრავი ქონების რეგისტრაცია; თქვენს სახელზე ქონების გაფორმება (დარეგისტრირება); → მემკვიდრეობა,სამკვიდროს მიღება და სხვა... აპოსტილი და ლეგალიზაცია → თქვენთვის საჭირო დოკუმენტების საქართველოში გამოთხოვა, → თარგმნა, → აპოსტილით დამოწმების უზრუნველყოფა და გამოგზავნა; → უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საქართველოში ცნობა და აღსრულება;  პირადი ბიზნეს იურისტის მომსახურება დისტანციურად და ადგილზე ვიზიტით→ გაქვთ კომპანია და გჭირდებათ იურიდიული მომსახურება?    ისარგებლეთ ჩვენი ბიზნეს იურისტის  საერთაშორისო კვალიფიციური მომსახურებით → ნებისმიერი იურიდიული დოკუმენტის შედგენა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან, სამოქალაქო კოდექსთან, სამეწარმეო და შრომის  მიმართულებით, თანხვედრაში მოყვანა. სამეწარმეო სამართალი: იურიდიული პირის რეგისტრაცია; ორგანიზაციის სამართლებრივ ჩარჩოში ფორმირება, ფირმების შერწყმის, რეორგანიზაციისა და შეძენის ოპერაციებთან დაკავშირებული სამართლებრივი უზრუნველყოფა; პარტნიორთა კრების ჩატარების ორგანიზება; ბიზნეს პროექტებში სამართლებრივ საკითხებზე მოლაპარაკების წარმოება; სასამართლო დავები, საგადასახადო სამართალი: საგადასახადო რისკების შეფასება და ანალიზი; საგადასახადო კანონმდებლობის მონიტორინგი და კომპანიის საქმიანობასთან მისადაგება; → ხელშეკრულების შედგენა, კომპანიის ინტერესის დაცვა, → სარჩელების, შესაგებლების შედგენა  და წარდგენა  სასამართლოში. → დაგეხმარებით ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებაში. → ბიზნეს იურისტის ვიზიტი პერსონალურად დაგეხმარებათ თქვენი კომპანიის პარტნიორთან მოლაპარაკებისას ან დავისას. → ექსპორტი და იმპორტი, ინვესტიციები → შრომითი უფლებების დარღვევა და ა.შ → ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; → კომპანიის რეგისტრაცია იურიდიული პირის რეგისტრაცია;  ინტელექტუალური საკუთრების სამართალიროგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეზე.სამართლებრივი დაცვა→ სასაქონლო ნიშანი (ლოგო, შეფუთვა, ეტიკეტი, წარწერა)→ გამოგონება/სასარგებლო მოდელი,→ დიზაინი,→ დომენი,→ გეოგრაფიული აღნიშვნა,→ საავტორო უფლებები და მომიჯნავე უფლებები,→ კომპიუტერული პროგრამა,→ სალიცენზიო უფლებები და სხვ.→ ბრენდის (ლოგოს) შექმნა და მონიტორინგი წარმომადგენლობა → თქვენი წარმომადგენლობა ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირთან;   → საქართველოს სასამართლოებში → ნოტარიუსთან → სახელმწიფო სტრუქტურებში, ადმინისტრაციულ დაწესებულებებში, → იუსტიციის სახლში, საელჩოებში, საბაჟო, ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, აღსრულების ეროვნული ბიურო,საქპატენტი, → ნებისმიერი ბანკი  და ა.შ. → გაგიწევთ სხვა იურიდიული მომსახურებებსაც.   → იურიდიული მომსახურეობა წარმატებული პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან, რომლებსაც აქვთ სამუშაო გამოცდილება ორივე მხარის პოზიციაზე და როგორც თეორიულად ასევე პრაქტიკულად - ზუსტად იციან დეტალურად ორივე მხარის პროცედურები თეორიასა და პრაქტიკაში,რაც დაგეხმარებათ მარტივად და იაფად მიიღოთ თქვენთვის სასურველი შედეგი და დაზოგოთ დრო. ჩვენი სრული იურიდიული მომსახურება განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. იურიდიული კონსულტაციის და მომსახურების მიღებისთვის  დაგვიკავშირდით  https://www.advokati.add.ge    კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით
თბილისი
50
30 აპრილი
უძრავი ქონების დაკანონება, პრივატიზაცია
უძრავი ქონების სრული იურიდიული მომსახურება, საკუთრების იურისტი, მთელი საქართველოს მასშტაბით უძრავი ქონების დაკანონება, პრივატიზაცია → ბინისა და მიწის დაკანონება, მიწის და სახლის დაკანონება,მიწის გადაფორმება, მიწის გაფორმება, მიწის ლეგალიზება, მიტაცებულ/მითვისებული და თქვენს მფლობელობაში არსებული, მაგრამ დაუკანონებელი უძრავი ქონების: აგარაკი, ნაკვეთი,ავტოფარეხი,სარდაფი,სხვენი, სახურავი და სხვა, დაკანონება,ლეგალიზაცია,შესყიდვა,პრივატიზაცია და თქვენს სახელზე საკუთრების უფლებით გაფორმება, მიწის ნაკვეთის საზღვრებთან დაკავშირებული საკითხების მოწესრიგება, წარმომადგენლობა და საქმისწარმოება საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში, მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების განსაზღვრა  იურიდიული მომსახურეობა წარმატებული პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან, რომლებსაც აქვთ სამუშაო გამოცდილება ორივე მხარის პოზიციაზე და როგორც თეორიულად ასევე პრაქტიკულად - ზუსტად იციან დეტალურად ორივე მხარის პროცედურები თეორიასა და პრაქტიკაში,რაც დაგეხმარებათ მარტივად და იაფად მიიღოთ თქვენთვის სასურველი შედეგი და დაზოგოთ დრო. ჩვენი სრული იურიდიული მომსახურება განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. იურიდიული კონსულტაციის და მომსახურების მიღებისთვის  დაგვიკავშირდით  https://www.advokati.add.geკონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით
თბილისი
იყიდება
იყიდება
_ _ _ _
30 აპრილი
ადვოკატი გისმენთ
მომსახურების სახეებია: 1. ალიმენტი (ალიმენტის დაკისრება, თქვენი დაცვა სასამართლოში და სხვა); 2. მემკვიდრეობა (ნოტარიუსთან განცხადების და სხვა დოკუმენტების წარდგენა, ქონების მემკვიდრეობით მიღება, დარეგისტრირება და სამემკვიდრეო დავებში დახმარება); 3. ვალის ამოღება; 4. იპოთეკა; 5. ბინისა და მიწის დაკანონება; 6. განქორწინება; 7. უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საქართველოში ცნობა და აღსრულება; 8. თქვენს სახელზე ქონების გაფორმება (დარეგისტრირება); 9. თქვენი წარმომადგენლობა ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირთან; 10. თქვენთვის საჭირო დოკუმენტების საქართველოში გამოთხოვა, თარგმნა, აპოსტილით დამოწმების უზრუნველყოფა და გამოგზავნა; 11. დაგეხმარებით ასევე აზომვითი ნახაზის და ორთოფოტოს მომზადებაში; გაგიწევთ სხვა იურიდიული მომსახურებებსაც. 598783216
თბილისი
_ _ _ _
30 აპრილი
იურიდიული მომსახურება
განქორწინების საკითხზე ისაუბრებს იურისტი ნათია ნაკაშიძე,რომელსაც უამრავი საქმიდან ყველა წარმატებით დაასრულა, ამ სფეროში მისი სამართლებრივი წვლილი დიდია საერთაშორისო განქორწინების საქმეებზე და ყველა მაგანზე დადგა განქორწინება. რას გულისხმობს დისტანციური განქორწინება? როცა მხარეები სხვადასხვა ქყვეყანაში ან რეგიონში არიან და სურთ განქორწინება ისე, რომ არ ჩამოვიდნენ საქართველოში. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ონლაინ განქორწინებას, დისტანციურ განქორწინებას ნებისმიერი სირთულის საქმეზე იმ შემთხვევაშიც თუ ერთი მხარე სასტიკად წინააღმდეგია ან არანაირი კავშირი აღარ აქვს მხარესთან. იმ შემთხვევაშიც,თუ უსაბუთო ემიგრანტია. როგორ ხდება დისტანციური განქორწინება და რა პროცედურები უნდა გაიაროს მხარემ? პირველ რიგში მხარემ ცოლმა თუ ქმარმა არ აქვს მნიშვნელობა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება განქორწინების შესახებ,რომ დაასრულოს სამართლებრივადაც აღნიშნული საკითხი. ამის შემდგომ გვიკავშირდება ნომერზე +995 599 50 55 78 (viber;whatsapp;) გაიაროს იურიდიული კონსულტაცია დისტანციურად პასუხობს ძირითად კითხვებს: თავად სად იმყოფება რომელ ქვეყანაში? მეუღლე სად იმყოფება ტერიტორიულად? გაფორმდება ხელშეკრულება დისტანციურად, ფინანსურ საკითხზე. შეთანხმების შემდგომ ნოტარიუსთან მზადდება მინდობილობა ნებისმიერ სანოტარო ბიუროში 15 წუთის მანძილზე, (viber;whatsapp;facebook messenger,skype )-ის მეშვეობით და მინდა აღვნიშნო, რომ მხარითვის 15 წუთის გამოყოფა საკმარისია მისი განქორწინების საქმისთვის, რადგან სხვა დანარჩენს სრულად ჩვენ ვაკეთებთ. ამ ყოველივეს შემდგომ ვწერთ სარჩელს და ვიწყებთ საქმისწარმოებას სასამართლოში, რასაც კანონით გათვალისწინებული იმპერატიული ვადებით მინიმუმ 3 (სამი) თვე სჭირდება. თუ მხარე თანახმაა განქორწინებაზე უფრო სწრაფად ვასრულებთ 1 კვირის ვადაში. ემიგრანტებს და უცხო ქვეყანაში მყოფ პირებს სჭირდებათ თარგმნა და აპოსტილით დამოწმება რასაც ვუზრუნველვყოფთ და სრულად მოწესრიგებულ საბუთებს ვუგზავნით, ისე რომ არ დახარვეზდეს ევროპის რომელიმე ქვეყანაში. ჩვენი დიდი პრაქტიკიდან ყოველი საქმე მთელი სიზუსტით და პასუხისმგებლობით ვაწარმოებთ... კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით 599 50 55 78 (viber,whatsApp) თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი) თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
თბილისი
სულ 10 განცხადება